اهداف

امروزه بزرگترین دغدغه مشتریان پیدا کردن فایل مورد نظرشان بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر املاک و اتلاف
انرژی و زمان است.
هدف از ساخت و راه اندازی سایت املاک صدر صرفآ جهت تسهیل در ، یافتن فایل های مناسب
مشتریان که توسط کارشناسان مربوطه کاملا بازدید و کارشناسی شده است می باشد.