اجاره آپارتمان در قیطریه جهانتاب

رهن و اجاره آپارتمان در تهران پاسداران دولت جهانتاب
۹۵ متر ۲ خواب
۶ ساله طبقه ۴
با امکانات
حسینی ۳۶۰۸ ۷۰۹ ۰۹۱۹ — ۲۲۷۸۴۵۵۱