اجاره آپارتمان ۲خواب پاسداران

اجاره آپارتمان ۲خواب پاسداران

۱۴۵ متر

قدیمی بازسازی شده

طبقه اول

پارکینگ

انباری

مشاور : صابر

۰۹۱۲۵۳۵۹۰۳۸