۷۲ متر خوش نقشه

۲خوابه

۳۰ساله با انباری

سوم روئیتی دوم سندی

۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

با تخفیف جزئی

رضایی ۰۹۳۰۷۵۰۵۸۸۹

۲۲۵۴۲۴۹۱